ŠTUDENTSKÝ CHAT

Tu je priestor pre chatovanie o všeličom súhlasiť Využite to napríklad na nadviazanie nových kontaktov alebo získanie študijných informácií...
Chatovať sa môže bez časového obmedzenia.

Nemáte oprávnenie na vstup do chatovacej miestnosti.