Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Presun kurzov

 
Picture of Moodle Administrátor
Presun kurzov
by Moodle Administrátor - Tuesday, 14 June 2016, 10:46 PM
 

V KATEDRÁCH BOLI VYTVORENÉ NOVÉ PRÁZDNE KURZY.

Zástupcovia z katedier, môžu popridávať učiteľov.

VŠETKY STARÉ KURZY SA NACHÁDZAJÚ V KATEGÓRII "STARÉ KURZY"