Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Kategória Staré kurzy sa bude mazať

autor Rojček Michal -

Vážení pedagógovia, prosím skontrolujte si, či niektorý Váš kurz nie je umiestnený ešte v kategórii Staré kurzy. Spoznáte to tak, že kliknete postupne na všetky svoje kurzy a všimnete si pod názvom kurzu cestu. Ak tam je kategória Staré kurzy (viď. obr. nižšie) nahláste mi to prosím, aby som Váš kurz presunul do aktívnej kategórie Vašej katedry. O dva týždne kategóriu Staré kurzy zmažem aby sme ušetrili miesto na disku a odstránili staré veci. Ďakujem za pochopenie.Zmena emailu v Moodle - usmernenie admina

autor Moodle Administrátor -

Milí návštevníci Moodle, zmena Vášho e-mailu v Moodle je síce možná ale po nasledovnom prihlásení ho opäť aktualizuje z Vášho AIS konta. Ide o určitú unifikáciu dát (aby ste nemali v každom systéme iný email). Výhoda: keď si niekto zmení napr. priezvisko a požiada o zmenu v AISe, tak bude mať po prihlásení do Moodle automaticky aktualizované nové priezvisko aj nový email.

S pozdravom: Dr. Michal Rojček

Vylepšenie textového editora

autor Rojček Michal -
Milí návštevníci,

rozšíril som textový editor v Moodle (nachádza sa skoro všade, kde píšete nejaký text) o možnosti zvoliť si svoje farby textu a jeho pozadia. Tabuľkám som pridal tiež možnosť jednoduchého štýlovania.

Povinnosť pedagógov archivovať testy

autor Rojček Michal -
Vážení pedagógovia, čo sa týka povinnosti archivácie testov v Moodle, nemusíte robiť nič navyše.
Ak študenta z kurzu vymažete, jeho pokus v teste ostáva.
Len v prehľade pokusov musíte v sekcii: "Čo treba zahrnúť do správy" -> "Pokusy od" nastaviť na:
"všetci používatelia, ktorí majú pokus v teste" a kliknúť na Zobraziť správu.
Potom Vám vypíše pokusy aj od vymazaných študentov z kurzu.
Toto sa týka iba testov. Ak chcete archivovať aj zadania, musíte použiť funkciu zálohovania, ktorú máte v kurze. Tam si vyberiete, čo chcete zálohovať.

(Upravené: Moodle Administrátor - Štvrtok, 21 január 2021, 10:00)

Dôležitý oznam pre e-Tútorov

autor Rojček Michal -

Vážení e-Tútori, skontrolujte si prosím pri Vaších kurzoch (v každom jednotlivo), či v ponuke Nastavenia  Používatelia Metódy zápisu do kurzu je metóda "Samoprihlásenie sa do kurzu (Student)" sprístupnená (nesmie byť sivá) inak kliknite na oko pri nej.

Bez toho sa Vaši študenti nebudú môcť zapísať na Váš kurz !!!