Kurz slúži pre potreby študentov predmetu Základy elektronického vzdelávania
Traditional photography course taught using digital cameras and photo editing software.

OregonPhotoBlog.org
PhotoK12.org
Download the GIMP
Tu si môžete vážený pedagógovia otestovať funkcie LMS Moodle.