ŠTUDENTSKÉ FÓRUM

Testy na moodli

Re: Testy na moodli

by Deleted user -
Number of replies: 0
Moja skúsenosť z predošlého zamestnania (bankový sektor)je takáto:
na zvyšovanie kariérneho postupu a tým aj osobného rastu a ohodnotenia, nás testovali z vedomostí pri každej zmene bankového produktu, prípadne pri zavádzaní nových funkcionalít bankových softwérov, či ich zvládame. Vopred sme mali informácie čo je predmetom preskúšavania a následne zabezpečenie dostatku informácií ako napr. školenia, prezentácie, workshop na danú tému, e-learning a pod.
Zadali termín skúšky a on-line cez nejaký link, ste sa prihlásili na preskúšanie alebo test.
Myslím že toto sa dá aplikovať aj na VŠ, hlavne pre študentov externej formy štúdia.
Vyučujúci by vypracoval test z otázkami, ktorý by katedra informatiky spracovala do prístupnej online podoby. Na test by sa rovnako prihlasovalo, ako na skúšku cez ABAKUS. On-line test by bol vždy prvý v poradí ako skúška, spúšťal by sa naraz rovnako pre všetkých pripojených. Mal by časové trvanie,na vypracovanie, ktoré by sa odpočítavalo.
Takto by sa predišlo prípadnému opisovaniu, radeniu od iných,alebo hľadaniu údajov na nete, pretože kto by bol prihlásený v ten istý čas, nemal by čas na iné...
Dokonalosť by spočívala v tom, že študent by bol monitorovaný cez web kameru - to som už odvážna, ale mám skúnesoť osobnú, takže viem že je to možné.
Môj subjektívny názor je, že by nám stačili možno nejaké skúšobné verzie testov na predbežné zvládnutie problematiky učiva, ktoré by študenti mohli využívať pri príprave na skúšky doma - samozrejme že testy by už určite nebolo tie isté na skúške. Stačilo by vytvoriť nejaké EDU - prostredie a doladiť detaily. To by stačilo na prípravu, ale neriešilo problematiku, že sa musíme dostaviť na skúšku osobne zo všetkých častí Slovenska a okrem toho v škole nemáme žiadnu prednášku či seminár... Ďakujem za priestor na vyjadrenie názoru :-)